Politica de confidentialitate

1.INTRODUCERE

În conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în continuare ”GDPR”, această Politica de confidentialitate are scopul de a explica intr-un mod simplu si transparent ce tip de date personale colectam in legatura cu dumneavoastra si cum le prelucram.

2.CINE SUNTEM?

Operatorul de date este RESTART ENERGY DEMOCRACY S.R.L. (denumita in continuare ,,RED’’ sau ”noi”), o societate cu raspundere limitata, inregistrata in Romania, avand numar de inregistare la Registrul Comertului J35/36/2018, cod fiscal 38670652, cu sediul in Timisoara str. Gheorghe Doja nr. 11, judet Timis, tel: +40356414175, e-mail support@redplatform.com.

Aceasta Politica de confidentialitate se adresează persoanelor din afara RED care intră în contact cu noi, inclusiv prin intermediul website-ului, devenind un utilizator al Platformei RED, achizitionand si utilizand produsele/ serviciile noastre si prin comunicari comerciale. Aceste interactiuni pot fi realizate de vizitatori, clienti/consumatori, clienti comerciali, furnizori/producatori,parteneri de afaceri si/sau alte persoane cu care interactionam in virtutea desfasurarii activitatii noastre, denumiti in continuare in mod colectiv ,,persoanele vizate’’ sau
dumneavoastră”.

Citiți cu atentie aceasta Politica de confidențialitate pentru a intelege practicile noastre privind datele dvs. si cum le vom trata. Daca aveți nelămuriri, puteti contacta reprezentantul nostru privind protecția datelor, prin canalele de comunicare de mai jos:

RESTART ENERGY DEMOCRACY S.R.L., adresa de email: support@redplatform.com, telefon +40356414175, secțiunea de contact de pe website-ul: www.redplatform.com.

3.DEFINITII

Consimțământ al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie
prelucrate.

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În scopul prezentei Politici de confidențialitate, operatorul este RED.

Persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

4.PRINCIPII

Prelucrarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, echitabila si transparenta;

Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;

Prelucrarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării;

Datele personale vor fi corectesi, acolo unde este necesar, actualizate;

Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;

Datele personale vor fi pastrate pentru o perioada nu mai lunga decat cea necesară îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele personale, cu exceptia situatiilor detaliate în Secțiunea 9 de mai jos;

Toate datele personale vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri
tehnice sau organizatorice corespunzătoare;

5.CE DATE PRELUCRAM

Putem prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

6.SCOPURILE PRELUCRARII

Scopul nostru principal in colectarea informatiilor personale este sa va oferim o experienta sigura, eficienta si personalizata. Folosim informatiile
personale pentru a crea, a dezvolta, a opera, a livra si a imbunatati serviciile noastre.

De asemenea RED are in vedere urmatoarele scopuri pentru care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter perosnal:

Furnizarea de servicii de către RED în baza obligațiilor contractuale ce decurg din diferitele Termeni și condiții disponibile pe acest website, fără se limita la:

Alte scopuri de prelucrare includ:

Pentru a intelege mai bine utilizatorii nostri si modul in care acestia utilizeaza si interactioneaza cu site-ul si serviciile RED.

Pentru a oferi o experienta personalizata si pentru a pune in aplicare preferintele pe care le solicitati.

Pentru a particulariza, masura si imbunatati serviciile RED si continutul si aspectul website-ului nostru.

Pentru a spori securitatea, a preveni frauda, a monitoriza și a verifica accesul, a combate spam-ul sau alte programe malware sau riscuri de securitate.

Pe baza preferințelor dvs. de comunicare, va putem trimite continut promotional si comunicari de marketing; va putem transmite oferte promoționale bazate pe
preferintele dvs. de comunicare. Puteti renunta oricand la comunicarile noastre de marketing prin retragerea consimtamantului.

Pentru a interactiona cu dvs. in retelele sociale terte (care fac obiectul conditiilor de utilizare a retelei respective).

Pentru a comunica cu dvs. despre evenimentele noastre.

Pentru a preveni si a investiga activitati potential interzise sau ilegale si / sau incalcari ale Termenilor și condițiilor aplicabili dvs.

Pentru a gestiona litigiile, colecta impozite, colecta sume restante de la dvs. și a gestiona probleme tehnice.

Pentru a asigura gestionarea administrativă a contractelor, inclusiv aspectele financiare și contabile, facturare și recuperare creanțe.

Pentru a asigura protecția legală a RED.

Pentru a opera și gestiona website-urile noastre și interacțiunile prin intermediul acestor website-uri.

Pentru a efectua testări live ale sistemelor noastre în mod excepțional, pentru a rezolva problemele pe plan intern cât mai curând posibil, pentru a putea să oferim standarde ridicate de servicii.

Pentru a gestiona infrastructura IT.

Pentru a investiga orice reclamații și pentru a oferi servicii de customer care.

Pentru a respecta cerințele legale și de reglementare.

Pentru a asigura operațiuni de dezvoltare sau reorganizare viitoare, inclusiv prin fuziuni cu alte companii sau achiziții de companii sau părți ale
companiilor.

Pentru a respecta politicile și procedurile privind relațiile de grup.

7.TEMEIURILE PRELUCRARII

Temeiul legal pentru prelucrarea informatiilor personale va depinde de scopurile pentru care prelucrăm informatiile dvs.

În principal, va vom procesa informatiile personaleîn baza temeiului legal al încheierii și executării contractului pe care îl avem încheiat cu dvs., atât timp cât ați acceptat Termenii și Condițiile specifice aplicabile dvs., disponibile pe acest website sau alte
acorduri contractuale pe care le-am putea avea în vigoare. În acesastă situație, furnizarea de date cu caracter personal este o cerință
contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract. Daca nu doriți să furnizati informatiile personale solicitate, este posibil ca
RED sa nu vă poată oferi unele sau toate funcționalitățile și serviciile.

De asemenea, este posibil sa procesam informatiile personalepentru a ne conforma unor obligatii legale, în domeniul fiscal, contabil, arhivare etc.

In plus, in anumite situatii avem uninteres legitimsa va procesam datele personale, ca de exemplu pentru:

Daca v-ati datconsimtamantulpentru marketing direct prin mijloace electronice sau sunteți abonat la newsletter-ul nostru, vom folosi informatii
personale relevante pentru a furniza comunicări comerciale despre produse, stiri, evenimente si servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. In acest
scop va putem trimite periodic materiale de marketing prin posta, e-mail, telefon, SMS sau alte mijloace electronice.

8.PROFILARE

Atunci când trimitem sau afișăm comunicări sau conținut personalizat, putem folosi anumite tehnici de „profilare” (adică prin definiție legală, aceasta este orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind
performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia).

Aceasta înseamnă că putem colecta informații personale despre dvs. în diferite situații (buletine informative, retransmiterea de către agenții de publicitate a vizitatorilor care au vizitat website-ul RED, gruparea website-ului celor care intră pe website-ul RED și utilizarea acestor informații
în scopuri de marketing). Centralizăm aceste date și le analizăm pentru a evalua și anticipa preferințele și/sau interesele dvs. personale. Pe baza analizei noastre, trimitem comunicări și/sau conținut adaptat intereselor/nevoilor dvs.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru activitățile de profilare desfășurate de RED, în anumite circumstanțe.
Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact furnizate în Secțiunea 2 de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că activitățile de profilare desfășurate de RED nu se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și implică intervenție umană. Vă vom informa cu privire la implementarea profilării sau a unui sistem de luare a deciziilor care produc efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ, bazate exclusiv pe prelucrarea automată (adică fără intervenția umană), dacă acest lucru va fi aplicabil în viitor.

9.CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Este posibil sa divulgăm partea necesara din datele dumneavoastra personale numai in masura in care este necesar si numai urmatoarelor categorii de terti:

Dacă sunteți utilizator al platformei RED, vom dezvălui datele dvs. personale celorlalți utilizatori ai platformei RED, în măsura necesară pentru a executa Termenii și Condițiile specifice care vi se aplică și pentru a ne asigura că toate funcționalitățile specifice rolul dvs. pe platforma RED sunt disponibile și funcționale.

De asemenea, vom divulga informatiile dumneavoastra personale unor terti:

10.PASTRAREA DATELOR

RED ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minima necesara pentru
scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate. Criteriile pentru determinarea perioadei de pastrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

(a) RED va pastra copii ale datelor dvs. cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea numai atat timp cat:

(b) In plus, in cazul in care sunt formulate actiuni legale relevante, este posibil sa continuam prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un
astfel de timp suplimentar necesar in legatura cu reclamatia/ actiunea respectiva. Cu toate acestea, RED va păstra datele pentru perioada de timp care
răspunderea juridică ar putea fi declanșată la inițiativa sau împotriva RED.

Dupa incheierea perioadelor de la punctele (a), (b) de mai sus, fiecare in masura in care este aplicabila, vom (i) sterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante sau (ii) vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate si ulterior perioadei prevazute la literele (a), (b) de mai sus numai daca prin reglementari
legale se dispune acest lucru si numai pentru perioada de timp expres prevazuta de aceste reglementari, temeiul fiind obligatia legala.

11.MINORI

Nu solicitam si nu colectam cu buna stiinta date cu caracter personal din partea copiilor sub varsta de 18 ani. In cazul in care descoperim ca am colectat neintentionat date cu caracter personal de la un copil sub varsta de 18 ani, vom sterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale minorului respectiv din evidentele noastre.

Persoanelor care care nu au implinit varsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe website-ul/ platforma RED.

Daca un utilizator care transmite informatii personale este suspectat ca are mai putin de 18 ani, RED ii va inchide contul si nu va permite utilizatorului sa continue activitatile desfasurate pe platforma RED.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul website-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica de confidențialitate garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

12.DREPTURILE PERSOANEI VIZAT

Orice persoană ale cărei date personale sunt prelucrate de RED se bucură de drepturile stabilite de GDPR, în limitele prevăzute acolo.

Dreptul de acces (persoana vizata are dreptul de a obtine din partea RED o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat dacăaduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la rectificare(persoana vizata are dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc). Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere(in situatiile in care: (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) persoana se opune prelucrarii si nu exista
motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (5) datele cu caracter
personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului; (6) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul la restrictionarea prelucrării– persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii in
urmatoarele situatii:

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă . Persoana vizată nu are acest drept in cazul
in care decizia:

Dreptul la opoziție la prelucrarea datelor nu se aplică în cazurile în care prelucrarea datelor se bazează pe un interes legitim sau pe un temei care constă în necesitatea procesării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Dreptul la opoziție nu se aplică nici în cazurile în care RED demonstrează că are motive legitime și imperative care justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau când scopul constă în stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Dreptul la portabilitatea datelor– persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita RED sa transmita aceste date altui operator, fara obstacole din partea RED, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Dreptul de a adresa o plangere catre RED– persoana vizata poate adresa o reclamatie in cazul in care este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal sau de modalitatea de raspuns la solicitarile acesteia.

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supravegherecompetentă – persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere competentă daca este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Pentru România: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Fax: +40.318.059.602, Email:anspdcp@dataprotection.ro.

Dreptul de a se adresa justitiei– persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor competente daca este nemultumit de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Dreptul de a-și retrage consimțământul – retragerea consimțământului nu afectează legalitatea unei operațiuni de prelucrare efectuate pe baza unui astfel de consimțământ înainte de a fi retras sau a unei operațiuni de prelucrare efectuate pe un alt temei (precum
interesul legitim).

13.COOKIES SI TEHNOLOGII SIMILARE

A se vedea Politica noastra privind cookies, disponibilă aici pentru a afla cum puteti gestiona setarile de tip cookie si pentru informatii detaliate cu privire la cookie-urile pe care le utilizam si scopurile in care le utilizam.

14.TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE

Pastrarea si prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, asa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea datelor dvs. cu caracter
personal si/sau stocarea lor catre o destinatie din afara tarii dumneavoastra de resedinta, catre state din Uniunea Europeana
(„UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”) (cum ar fi de exemplu catre furnizorii de servicii).

Inainte de a face acest lucru, vom lua masurile necesare pentru a ne asigura ca datele tale personale vor beneficia de o protectie adecvata, conform legilor
relevante privind confidentialitatea datelor si a politicilor interne ale RED.

Este posibil ca datele dvs. sa fie transferate si in afara SEE/ UE in principal datorită localizarii subcontractantilor nostri. Pentru a va oferi un serviciu de calitate, am decis sa externalizam anumite operatiuni catre furnizorii de servicii specializate care au o experienta relevanta in domeniile lor (de exemplu: gazduire IT). Unii dintre acesti furnizori sunt stabiliti in afara SEE/UE, de exemplu în Statele Unite ale Americii (”SUA”).

RED implementează măsuri adecvate de securitate și conformitate, după caz, pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător și că drepturile dvs. sunt respectate, cum ar fi: asigurarea existenței unei decizii de adecvare pentru țara respectivă sau semnarea unor
clauze contractuale standard. Mai mult, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt obligați să asigure confidențialitatea într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic. Pentru mai multe informații despre aceste măsuri și drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați la coordonatele
de contact din Secțiunea 2 de mai sus.

În situații limitate, datele dvs. cu caracter personal ar putea fi stocate si prelucrate si in tari din afara SEE / UE pentru unul dintre urmatoarele motive, în conformitate cu art. 49 Din GDPR: (i) v-ati exprimat exprimat explicit acordul cu privire la transferul de date, (ii) transferul este necesar pentru executarea unui contract intre dvs. si operator, (iii) transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau executarea unui contract
incheiat in interesul dvs., (iv) transferul este important pe considerente de interes public, (v) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (vi) transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane atunci cand dvs. nu aveti
capacitatea fizică sau juridica de a va exprima acordul, (vii) transferul se realizeaza dintr-un registru care are scopul de a furniza informatii publicului.

15.DIVERSE

Este important ca si dvs. sa indepliniti un rol in ceea ce priveste mentinerea securitatii si sigurantei datelor dvs. cu caracter personal. Atunci cand va autentificati pe un cont online, va rugam sa va asigurati ca alegeti o parola pentru cont care va fi dificil de ghicit de alte persoane si nu comunicati parola dvs. niciunei alte persoane. Sunteti raspunzator pentru pastrarea confidentialitatii acestei parole si pentru orice utilizare a contului dvs. In cazul in care utilizati un computer cu utilizatori multipli sau unul public, nu alegeti niciodata optiunea de memorare a elementului de autentificare/adresei e-mail sau a parolei. Vă rugăm să vă asigurati ca v-ati deconectat de la contul dvs. de fiecare data cand plecati de la computer.

Site-ul nostru poate contine din cand in cand legaturi catre si de pe site-urile web ale retelelor noastre partenere, ale agentilor de publicitate si ale afiliatilor. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste site-uri web, retineti ca aceste site-uri web au propriile politici de confidentialitate si ca nu suntem responsabili si nu putem fi trasi la rsspundere pentru aceste politici. Verificati aceste politici inainte de a trimite date personale acestor
site-uri web.

De asemenea, va putem oferi posibilitatea de a va conecta prin intermediul site-urilor de socializare. Daca faceti acest lucru, va rugăm sa fiti constient de faptul ca va distribuiti informatiile despre profilul dumneavoastra in functie de setarile platformei dumneavoastra de socializare. Accesati platforma
sociala relevanta si examinati politica sa de confidentialitate pentru a intelege modul in care datele dumneavoastra personale sunt partajate si utilizate in acest context.

16.MODIFICARI ADUSE PREZENTEI POLITICI

In cazul in care aducem modificari modalitatii in care gestionam datele dvs. cu caracter personal, vom actualiza prezenta Politica de confidentialitate. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari practicilor noastre si prezentei politici in orice moment. Va rugam sa verificati website-ul cu regularitate pentru a
putea vedea orice actualizari sau modificari aduse Politicii noastre de confidentialiate.

Restart Energy Democracy